esperanto.net

Co je esperanto?

Esperanto je promyšlený jazyk, který ulehčuje porozumění mezi lidmi z různých národů a umožňuje kulturní rovnoprávnost. Dá se naučit jednodušeji než kterýkoliv národní jazyk.

Esperanto se vyvinulo z projektu, který v roce 1887 zveřejnil varšavský lékař L. L. Zamenhof. V současnosti žijí mluvčí esperanta v přibližně 120 zemích. Přesné číslo není známé.

Esperanto je prakticky využívané zvláště

Kromě toho existuje rozsáhlá přeložená a původní literatura. Ve speciálních případech je používáno jako vědecký, komerční jazyk, anebo pracovní jazyk některých mimovládních organizací.

Adreso: http://www.esperanto.net/info/baza/cs_eo-baza.html
Lasta ŝanĝo: 2004-07-26, Xavier Godivier
La retejo estas omaĝata al ĝia kreinto Torben Kehlet.
Ekde junio 2002 administras ĝin UEA, reto@uea.org.