esperanto.net

Afrikaans

Algemene Leer Esperanto Nasionale Esperanto-organisasies Internasionale Esperanto-organisasies Verskeie

Adreso: http://www.esperanto.net/info/index_af.html
Lasta ŝanĝo: 2016-06-16, Tran Thi Hoan
La retejo estas omaĝata al ĝia kreinto Torben Kehlet.
Ekde junio 2002 administras ĝin UEA, reto@uea.org.