esperanto.net

Rhestr o wefannau pwysig yn Esperanto am addysg, diwylliant, defnyddio'r iaith a chymdeithasau Esperanto rhyngwladol
Cyfeiriaduron a pheiriannau chwilio: Adnoddau Esperanto: Dysgu: Diwylliant: Digwyddiadau a newyddion: Cyfathrebu yn Esperanto: Cymdeithasau Esperanto rhyngwladol:

Cyfeiriad:: http://www.esperanto.net/info/index_eo.php
Newidiad diweddaraf: 2014-10-29, Andrej Grigorjevskij
Teyrnged yw'r wefan hon i'w chreawdwr Torben Kehlet.
Ers Mehefin 2002 mae'n cael ei rheoli gan yr UEA, reto@uea.org.