esperanto.net

فارسى - Farsi

Adreso: http://www.esperanto.net/info/index_fa.html
Lasta ŝanĝo: 2011-03-29, Ralph Schmeits
La retejo estas omaĝata al ĝia kreinto Torben Kehlet.
Ekde junio 2002 administras ĝin UEA, reto@uea.org.