esperanto.net

Slovenčina (sk)

Adreso: http://www.esperanto.net/info/index_sk.html
Lasta ŝanĝo: 2004-07-26, Xavier Godivier
La retejo estas omaĝata al ĝia kreinto Torben Kehlet.
Ekde junio 2002 administras ĝin UEA, reto@uea.org.