esperanto.net

Kiswahili

Ĝenerale Lerni Esperanton Internaciaj Esperanto-organizoj Diversaj

Adreso: http://www.esperanto.net/info/index_sw.html
Lasta ŝanĝo: 2012-04-18, Ralph Schmeits
La retejo estas omaĝata al ĝia kreinto Torben Kehlet.
Ekde junio 2002 administras ĝin UEA, reto@uea.org.